top of page

Aanbod

Neem hieronder een kijkje door het aanbod van Expeditie Alpaca

Aanbod: Diensten

Individuele begeleiding met dieren

Individuele sessies psychosociale begeleiding en coaching met ondersteuning van dieren

Image (24).jpeg

Individuele begeleiding met alpaca's

Therapie met assistentie van dieren

De basis van de begeleiding berust op het principe van ervaringsgericht leren. Door middel van verschillende oefeningen met ondersteuning van het dier gaat de cliënt intense ervaringen opdoen. We reflecteren over deze ervaringen, waardoor de cliënt inzicht vergaart in zijn eigen handelen en zo ook nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen. 

Net doordat we de dieren als co-therapeuten gebruiken, maakt deze vorm van therapie erg toegankelijk. Het dier zal geen oordeel vellen en accepteert wie je bent en wat je doet. Het dier is betrouwbaar, voorspelbaar, stimuleert, motiveert en vermindert de stress. Het zijn zij die zorgen voor verbinding. Het is magisch om te zien hoe krachtig deze vorm van therapie kan zijn! 

De alpaca

Bij Expeditie Alpaca wordt er specifiek voor de alpaca gekozen als therapiedier. Enerzijds zijn zij hoogsensitief. Dit zorgt ervoor dat ze nieuwsgierig zijn maar tegelijk ook afwachtend. Ze dringen zich niet zomaar op en hebben veel respect voor jou als persoon. Als je hun vertrouwen wint, zijn ze in staat om een zeer sterke verbinding aan te gaan. 

Anderzijds zijn zij experts in 'het spiegelen'. Zij reageren intuïtief op jouw gevoelens, zelfs wanneer je deze niet bewust toont. Ze zullen hierover door middel van hun lichaamstaal duidelijk communiceren. Dat maakt dat bij een alpaca je 'masker' even af kan en mag vallen, want wie je ook bent, dat is voor hen helemaal oké. 

Voor wie

Zoals we in de 'Visie' al eerder aangaven, is het uitgangspunt van Expeditie Alpaca kwaliteit boven kwantiteit. Dit maakt dat we ons richten naar een bepaalde doelgroep voor deze vorm van psychosociale begeleiding. 

Kinderen (vanaf 7 jaar) en/of jongeren (tot 20 jaar) met volgende problemen kunnen bij ons terecht: 

 • laag zelfbeeld

 • beperkt zelfvertrouwen, onzekerheid

 • weerbaarheid

 • overprikkeling

 • stress

 • hoogsensitiviteit

 • faalangst

 • pesten of gepest worden

 • emotieregulatie

 • beperkte sociale vaardigheden

 • angststoornis

 • autismespectrumstoornis

 • depressieve stoornis

 • aandachtsstoornis

 • identiteitsproblemen

Voor volgende problematieken verwijzen we graag door naar een collega: 

 • traumastoornis

 • hechtingsstoornis

 • verslavingsproblematiek

 • psychotische stoornis

 • ernstige gedragsstoornis

Intake

Een begeleidingstraject vertrekt steeds vanuit de hulpvraag die de cliënt zelf heeft. De context kan deze hulpvraag mee ondersteunen, maar intrinsieke motivatie bij de cliënt zelf is essentieel om een positieve ervaring op te doen. 
Een traject is uniek en op maat van de cliënt. Ook de duur en frequentie van het traject zijn dus verschillend. 

Daarom gaan we altijd van start met een intakegesprek waarbij we voldoende tijd spenderen aan de hulpvragen die er zijn en wat men wilt bereiken. We verlangen zowel de aanwezigheid van de cliënt als diens context. Na afloop van de intake wordt er bekeken of de cliënt in aanmerking komt voor deze vorm van therapie, alsook maakt de cliënt zelf de keuze of hij/zij openstaat voor deze vorm van therapie. 

Vervolgens maken we in overeenstemming een plan op, dat we gaandeweg het traject op regelmatige basis gaan evalueren en bijsturen. Voor dit soort evaluatiegesprekken verlangen we opnieuw de aanwezigheid van zowel cliënt als context. 

Wanneer

Individuele begeleidingssessies vinden plaats doorheen het schooljaar op woensdag of zaterdag. Tijdens schoolvakanties kan van deze dagen afgeweken worden. 

Praktisch

Een individuele begeleidingssessie duurt 50 minuten en kost €50. Een intakegesprek duurt maximaal 60 minuten en kost €60.

Afspraak maken

Om een intakegesprek te boeken, neemt u contact op via e-mail (info@expeditiealpaca.be) of telefoon (+32 499 29 46 32).

Aanbod: Lijst

Groepstraining 'Boosterdagen: zeker van jezelf'

Wat

In een kleinschalig groepje (maximaal 6) van leeftijdsgenoten werken we op toegankelijke wijze rond het thema zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden.
De groepsgeest en het gevoel van herkenning en verbondenheid zijn hier de sleutelwoorden. We gaan actief aan de slag om de kinderen vaardigheden aan te leren en deze uit te testen in een veilige omgeving. We hebben hierbij oog voor de talenten van je kind en zetten deze extra in de verf. Deze groepstraining gaat door in de openlucht en uiteraard zullen de alpaca's (en de andere boerderijdieren) ook hun steentje bijdragen aan deze training.

Wie

Het aanbod in de groepstraining rond zelfbeeld en zelfvertrouwen wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Tijdens de paasvakantie bieden we een groepstraining aan voor kinderen van 6-9 jaar en voor kinderen van 9-12 jaar. 
Deze training wordt begeleidt door Tine, psychosociaal begeleidster met ondersteuning van dieren.

Tarieven

De groepstraining voor kinderen van 9-12 jaar vindt plaats op 5 en 6 april 2023 van 10h00-15h30. De groepstraining voor kinderen van 6-9 jaar vindt plaats op 12 en13 april 2023 van 10h00 - 15h30

De verdiepende cursus voor 9-12 jaar - waarbij we de geleerde vaardigheden gaan versterken en verankeren - vindt plaats in de zomervakantie (hierover later meer info). 

De kostprijs voor deze boostertweedaagse bedraagt 125
Inschrijven doe je door de naam en geboortedatum van je kind te e-mailen naar info@expeditiealpaca.be 

Wens je over dit aanbod meer info, contacteer ons dan via e-mail (info@expeditiealpaca.be) of telefoon (+32 499 29 46 32).

Aanbod: Lijst

Groepsbezoek

Wat

Vanuit mijn werkervaring ligt mijn hart niet alleen bij individuele begeleidingen, maar vind ik het zeer waardevol om te voelen hoe sterk de kracht van een groep kan zijn. Dit in combinatie met het buiten zijn en de dieren, kan opmerkelijke veranderingen binnen een groep teweegbrengen. 
Afhankelijk van de doelgroep wordt er een programma op maat opgesteld. Er is oog voor rust en ontspanning, kennismaking met de dieren, een wandeling in de natuur, lunchen in openlucht en hier en daar een therapeutische groepsoefening onder begeleiding van één van de dieren.

Wie

Dit aanbod is specifiek voor kleine groepen van psychisch kwetsbare kinderen of jongeren. Denk hierbij aan een leefgroep vanuit de jeugdgezondheidszorg, een klasje uit het buitengewoon onderwijs, ...

Op maat

Omdat deze dienst specifiek op maat wordt aangeboden, vragen we u om tijdig contact op te nemen met ons om te bekijken wat wij u kunnen bieden.
Dit doe je via e-mail (info@expeditiealpaca.be) of telefoon (+32 499 29 46 32).

Aanbod: Lijst

Meet & Greet

Wat

De Meet & Greet is een vrijblijvende activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Je komt op interactieve en didactische wijze meer te weten over de alpaca zelf. Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop alpaca's communiceren, wat een troef kan zijn tijdens het verdere bezoek. We nemen ook de tijd om Lewis, Billy en Nestor in de schijnwerpers te plaatsen. Met een aantal leuke anekdotes ontmoet je hen in de weide. Je bent vrij om foto's te maken tijdens je bezoek.

Vrijheid

Bij Expeditie Alpaca staat het welzijn van de dieren steeds voorop. We ontmoeten hen op volledig vrijblijvende wijze in de weide. Op geen enkel moment zullen zij verplicht zijn om in interactie te gaan. Het doel dat we wensen te bereiken met deze activiteit is dat het zowel voor bezoekers als de alpaca's een positieve en ontspannende ervaring is. Daarom vragen we om respect voor de dieren. Indien men geen begrip toont voor de afspraken, zal toegang tot de weide ontzegd worden.

Praktisch

Een Meet & Greet duurt in totaal 45 minuten en kost €10 per persoon (met een minimaal bedrag van €30). Kinderen worden steeds vergezeld van een volwassene. De minimumleeftijd voor deze activiteit is 3 jaar. Je kan deze activiteit boeken tijdens schoolweken op woensdag, zaterdag en zondag. Tijdens schoolvakanties kan hiervan afgeweken worden. Annulatie tot 24h op voorhand is gratis, nadien betaal je het volledige bedrag. 
Boeken doe je door contact met ons op te nemen en je voorkeurdata te bezorgen. We laten u dan zo spoedig mogelijk weten welke tijdstippen er nog vrij zijn op de door jouw gekozen dag. 

Contacteer ons via e-mail (info@expeditiealpaca.be) of telefoon (+32 499 29 46 32). 

Aanbod: Lijst

Wandelen met alpaca's

Wat

Ook de wandelactiviteit is voor iedereen toegankelijk. We starten op het erf met een uitleg en een aantal tips voor onderweg. De alpaca's zijn reeds gehalsterd en klaar voor vertrek! We maken een wandeling door de velden en komen enkele prachtige verzichten tegen. Prachtige foto's verzekerd.

Wanneer

Deze activiteit wordt aangeboden op afspraak. 


Boeken is mogelijk vanaf april 2021

Praktisch

Deze activiteit duurt ruim 60 minuten en kost €20 per persoon (met een minimaal bedrag van €80). We gaan steeds op stap met de drie alpaca's en een begeleider.
Kinderen worden vergezeld door een volwassene en moeten minimaal 7 jaar zijn om zelf met een alpaca aan het touw te wandelen. Je kan deze activiteit boeken op afspraak. Annulatie tot 24h op voorhand is gratis, nadien betaal je het volledige bedrag. 
Boeken doe je door contact met ons op te nemen en je voorkeurdata te bezorgen. We laten u dan zo spoedig mogelijk weten of we nog vrij zijn op de door jouw gekozen dag. 
Contacteer ons via e-mail (info@expeditiealpaca.be) of telefoon (+32 499 29 46 32). 

Aanbod: Lijst
Image (10).jpeg

Charlie Mackesy

"Dus je weet alles over me?" vroeg de jongen. 
"Ja", zei het paard. 

"En toch houd je nog steeds van me?"

"Wij houden daarom des te meer van je."

Aanbod: Citaat
bottom of page